Gå til innhold

Langesund mekaniske verksted

Nr. 5-Kollfinn. Nyblin

Lakeskipet Kolfinn. Foto fra arkivet etter Langesund mekaniske verksted

Langesund mekaniske verksted ble konstituert og startet våren 1914. I årene 1918-1967 ble det bygget 53 skip ved verkstedet. Bedriften hadde i perioder eventyrlig suksess, men i 1967 var det slutt på skipsbygging ved verftet på Smietangen. Les mer…

Skipsverft på Smietangen på 1600- og 1700-tallet

Maleri fra 1712, hvor vi ser Løwendals Galley fra siden. Fra arkivet etter Langesund mekaniske verksted

Maleri fra 1712, hvor vi ser Løwendals Galley fra siden. Fra arkivet etter Langesund mekaniske verksted

Langesund var en viktig base for skipsbyggeri på 1600- og 1700-tallet og sto for flere leveranser av skip til den dansk-norske marinen. I årene 1672-1712 ble det bygget flere skip av typen defensjonsskip ved skipsverftet (verven) på Smietangen. Les mer…

Fra seil til damp

Stålbark Pamelia, bygget i Hamburg 1888. Rederi: H. Christensen, Bamble. Arkivet etter Langesund mekaniske verksted

Stålbark Pamelia av Langesund, bygget i Hamburg 1887. Rederi: H. Christenden, Bamble. Arkivet etter Langesund mekaniske verksted

På slutten av 1700-tallet og utover 1800-tallet fortsatte byggevirksomheten og reparasjoner av seilskuter ved verftet i Langesund. Fra 1865-1875 gikk det flere skuter av stabelen. Les mer…

Skipsverft ble mekanisk verksted

Nr. 12

Maskinverkstedet under bygging. Foto fra arkivet etter Langesund mekaniske verksted

Da skipsreder Hans. P. Jacobsen kjøpte de gamle skipsverftstomtene på begge sider av Kongshavn i 1898,  hadde han et uttalt mål om å bygge opp et mekanisk verksted i tråd med tidens utvikling. Les mer…

Verkstedet ga ny bydel – Nybyen

Foto nr. 15 - Prospektkort Nybyen

Nybyen omkring 1920. Arkivet etter Langesund mekaniske verksted

Bymiljøet i Langesund endret seg i takt med etableringen av verkstedet på Smietangen. Nybyen vokste frem og ble en av stedets bedre bydeler. Les mer…

Fra nedgangstid til optimisme og store planer

Nr. 11

Langesund mekaniske verksted sett fra Kirkebakken en gang på 1930-tallet. Foto fra arkivet etter Langesund mekaniske verksted

Siste halvdel av 1920-årene var en vanskelig tid for verkstedet. Fra midten av 1930-tallet skjøt imidlertid utviklingen fart, og de siste årene før verdenskrigen omtales som en storhetstid. Les mer…

Etterkrigsårene

Nr. 4-Kollbryn

«Lake»-skipet Kollbryn. Levert 1951. Arkivet etter Langesund mekaniske verksted.

I de første etterkrigsårene leverte verkstedet flere skip av typen «lake-skip». Skipstypen var etterspurt og langesundmodellen var særlig populær. Les mer…

Stabelavløpning – Fest i byen!

Nr. 3-

Fra sjøsettingen av Cabo Frio i 1960. Arkivet etter Langesund mekaniske verksted.

Når skip gikk av beddingen, var det fest i byen og hele Langesunds befolkning var på plass på bryggene. Les mer…

LMV – de siste årene

Lasteskipet Nina sett fra kaia. Levert i 1963. Arkivet etter Langesund mekaniske verksted.

Fra kaiområdet på midten av 1960-tallet. Skipet Nina i bakgrunnen. Foto fra arkivet etter Langesund mekaniske verksted.

Perioden 1964-67 blir omtalt som ferjebyggingens tid og markerer avslutningen på skipsbygging ved Langesund mekaniske verksted. Les mer…

Smietangen i dag

Nr. 21

Flyfoto av Smietangen med LMV og Kongshavn fra 1950-tallet. Foto fra arkivet etter Langesund mekaniske verksted.

I de siste førti årene har det vært drevet offshore-rettet industri på Smietangen. I 2014 flyttes virksomheten og planer er lagt for å utvikle det tradisjonsrike verkstedsområdet til boligformål. Les mer…